Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ trạm giám sát sâu, rầy thông minh Rynan

Chi tiết bài viết Tin tức

Hỗ trợ trạm giám sát sâu, rầy thông minh Rynan

Vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022, Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thọ, xã An Long đã được ngân sách huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đầu tư 270 triệu đồng xây dựng Trạm giám sát sâu rầy thông minh Rynan. Đây là Trạm giám sát sâu rầy thông minh Rynan thứ hai của huyện. Trạm thứ nhất đặt tại Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hòa Lợi, xã Hòa Bình.

Trạm giám sát sâu rầy thông minh có tính năng tự động nhận diện, thống kê số lượng, mật độ, các chủng loại sâu rầy, thiên địch vô hại và tự động đưa ra các cảnh báo, dự báo sâu rầy thông qua phần mềm quản lý trung tâm SaaS. Phương thức hoạt động của Trạm giám sát sâu rầy thông minh là sử dụng đèn LED để kích thích dẫn dụ sâu rầy trên diện rộng.

Ngoài ra, Trạm giám sát sâu rầy thông minh còn giúp ích cho nông dân theo dõi được tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, ẩm độ hằng ngày… Qua đó, giúp nông dân nhận biết được mật độ sâu rầy trên ruộng và tình hình thời tiết mỗi ngày để chủ động các giải pháp xử lý trong sản xuất lúa, hoa màu và các loại cây trồng khác. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng lúa, giảm chi phí đầu tư, giảm công chăm sóc và tăng lợi nhuận cho nông dân.

Trần Trọng Trung