ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Trang chủ UBMT & Các TCXH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

 

 

- Ông Phạm Văn Đặng

- Ngày tháng năm sinh: 20/12/1964

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Phú Thành A, Tam Nông, Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: Khóm 3, thị trấn Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình động chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối đoàn thể

huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tam

Nông tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 0918667793

- Email: phamvandang.htn@gmail.com

-------------------------------------------------

 

 

 

- Ông: Lê Văn Sắng

- Ngày tháng năm sinh: 30/12/1970

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: An Long, Tam Nông, Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình động chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Nông

tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 0913843998

- Gmail: lesangtamnong@gmail.com

--------------------------------------------

 

 

 

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN

 

 

- Bà: Mai Thị Ngọc Nhung

- Sinh năm: 1977

- Quê quán: xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện

- Điện thoại di động: 0846139089

- Địa chỉ email: maithingocnhung113@gmail.com

--------------------------------------------

 

 

- Bà: Vũ Thị Thiên Lý

- Sinh năm: 1982

- Quê quán: xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học công tác tư tưởng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

- Điện thoại di động: 0939.341.135

- Địa chỉ email: thienly.dthap15@gmail.com

--------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Chí Khanh

- Sinh năm: 1987

- Quê quán: xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa – tư tưởng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên - Bí thư Huyện đoàn Tam Nông khóa XI,

nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Điện thoại di động: 0834.505.115

- Địa chỉ email: nguyenkhanhphuhiep@gmail.com

--------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Thanh Hiếu

- Sinh năm: 1989

- Quê quán: thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Huyện đoàn Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Điện thoại di động: 0984.456.787

- Địa chỉ email: nguyenthanhhieu.dt.vn@gmail.com

--------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Hoàng Minh

- Sinh năm: 01/3/1967

- Quê quán: Xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện Tam Nông

- Điện thoại di động: 0918054558

--------------------------------------------

 

 

- Bà: Nguyễn Thị Kim Hà

- Sinh năm: 15/6/1969

- Quê quán: Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện Tam Nông

- Điện thoại di động: 0919460503

- Địa chỉ email: ntkimha1969@gmail.com

--------------------------------------------

- Ông: Trịnh Văn Lớn

- Sinh ngày: 15/02/1967

- Quê quán: Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tam Nông

- Điện thoại di động: 0913.705185

- Địa chỉ email:

--------------------------------------------

- Ông: Nguyễn Văn Liệt

- Sinh ngày: 20/05/1965

- Quê quán: xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tam Nông

- Điện thoại di động: 0918.275931

- Địa chỉ email: