Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội quý 2/2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội quý 2/2020

“Biến thách thức thành thời cơ, tiếp tục thực hiện các biện pháp hữu hiệu phòng chống dịch bệnh Covid 19 gắn với việc tháo gỡ khó khăn, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…” Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông-Huỳnh Thanh Sơn tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quý II/2020 được tổ chức vào sáng ngày 23/4/2020.

Theo đó, các ngành chức năng huyện và chính quyền các xã-thị trấn phải có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh và xây dựng nông thôn mới… Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, dạy nghề, tạo việc làm...  đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và an sinh xã hội... Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức đảm bảo trật tự, an toàn giao thông... Trước mắt, các ngành-các địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 42 của Chính Phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 và công tác phòng-chống dịch bệnh Covid 19 bảo vệ sức khỏe nhân dân và tăng cường sản xuất vụ Hè Thu, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh các công trình thủy lợi, cống, trạm bơm điện… phục vụ sản xuất gần 30.000 ha lúa và khuyến khích thực hiện các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, chủ động phòng chống thiên tai-lụt bão…                  

Trần Trọng Trung