Xuất bản thông tin

null Tam Nông triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Nông tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022.

Năm 2021, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Huyện phấn đấu năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới. Do đó, trong năm 2022 cả hệ thống chính trị huyện đến xã sẽ tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, thực hiện tiêu chí về thu nhập và môi trường. Huyện sẽ triển khai cuộc thi tuyến đường nông thôn mới. Huyện quyết tâm trong năm sẽ nâng cao sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp nâng cao. Mục đích cuối cùng là nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng tháo gỡ các khó khăn mà địa phương, tăng cường kết nối thị trường và lan tỏa sản phẩm OCOP của địa phương. Trên lĩnh vực nông nghiệp sẽ ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào canh tác; quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm giá thành sản xuất.

Bí thư Huyện ủy Tam Nông - Huỳnh Thanh Sơn lưu ý các địa phương cần tập trung: cả hệ thống chính trị các xã phải vào cuộc quyết liệt xây dựng nông thôn mới. Các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao cần tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng cao hơn ở 19 tiêu chí; nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo xã trong công tác phối hợp thực hiên các tiêu chí; Các ngành và Ban Chỉ đạo xã phải đảm bảo giải ngân kinh phí thực hiện đạt và kịp thời. Tăng cường đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp người dân nâng cao thu nhập, cuộc sống nông thôn có nhiều tiến bộ.

Quân Trần