Xuất bản thông tin

null Thi công hệ thống đê bao, bờ kè ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống nhân dân thị trấn Tràm Chim

Chi tiết bài viết Tin tức

Thi công hệ thống đê bao, bờ kè ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống nhân dân thị trấn Tràm Chim

Bằng nguồn vốn của Ngân sách Trung Ương hỗ trợ, vốn Ngân sách địa phương đối ứng và vốn huy động hợp pháp khác tổng cộng 200 tỷ đồng, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hiện đang tiến hành thi công giai đoạn 1 công trình Dự án hệ thống đê bao… ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống nhân dân thị trấn Tràm Chim.

Quy mô Dự án chia thành 2 khu vực, gồm: thi công hệ thống đê bao, kè phía bờ Tây và bờ Đông kênh Đường Gạo cùng hệ thống Cống, Trạm bơm… Hầu hết người dân trong vùng Dự án đều thống nhất nhận tiền bồi hoàn và bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện đã tiến hành đền bù và giải phóng mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi công là Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng tiến hành thi công giai đoạn 1 của Dự án là xây dựng bờ kè, đê bao, cống thoát nước và Trạm bơm…

Dự kiến, công trình Dự án trên sẽ được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021.

Trần Trọng Trung