Xuất bản thông tin

null Tam Nông tiêm Vắc-xin phòng, chống COVID-19 (đợt 2) cho học sinh từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông tiêm Vắc-xin phòng, chống COVID-19 (đợt 2) cho học sinh từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Tăng cường bao phủ Vắc-xin phòng COVID-19, ngày 27/11/2021, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông đã tổ chức tiêm 4.836 liều Vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 (đợt 2) cho những học sinh từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi chưa tiêm đợt 1 trong toàn Huyện.  

Để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tiêm, Trung tâm y tế huyện, các Trạm y tế và cơ sở giáo dục đã thông báo các học sinh trong độ tuổi nêu trên đến nơi tiêm Vắc-xin trước 15 phút và được hướng dẫn, khám sàng lọc, đo huyết áp, tư vấn,... Khi đi tiêm ngừa học sinh phải mang theo Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng Vắc-xin có chữ ký xác nhận của cha mẹ học sinh. Sau đó, học sinh được tiêm Vắc-xin xong sẽ được bố trí nghỉ ngơi 30 phút để theo dõi sức khỏe an toàn sau tiêm.

Trần Trọng Trung