Xuất bản thông tin

null Thêm 609 ca mắc mới, trong đó có 118 người chưa tiêm vắc xin

Chi tiết bài viết Tin tức

Thêm 609 ca mắc mới, trong đó có 118 người chưa tiêm vắc xin

Kết quả xét nghiệm trong ngày 25/11, Đồng Tháp ghi nhận 609 ca mắc mới (giảm 16 ca so với hôm qua), trong đó có 118 người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Có 154 ca trong cộng đồng, cụ thể:

+ Huyện Lai Vung 54 ca: 01 ca Khóm 4, 01 ca Khóm 5, thị trấn Lai Vung; 04 ca ấp Định Phú, xã Định Hòa; 01 ca ấp Long Bửu, 01 ca ấp Long Thành, xã Hòa Long; 03 ca ấp Tân Hòa, 02 ca ấp Tân Thành, xã Hòa Thành; 01 ca ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu; 02 ca ấp Long An, 02 ca ấp Hòa Bình, xã Long Thắng; 01 ca ấp Tân Bình, 01 ca ấp Tân Thới, xã Phong Hòa; 01 ca ấp Tân Lộc B, 02 ca ấp Tân Thuận A, 17 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương; 06 ca ấp Hòa Định, 02 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa; 01 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Phước;  01 ca ấp Tân Định, xã Tân Thành; 03 ca ấp Hòa Định, 01 ca ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới.

+ Thành phố Sa Đéc 28 ca: 01 ca Khóm 1, 02 ca Khóm 2, 01 ca Khóm 3, 01 ca Khóm 5, Phường 1; 01 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 2, Phường 2; 01 ca Khóm 1, 02 ca Khóm 3, Phường 3; 02 ca Khóm 2, Phường 4; 02 ca khóm Tân An, 04 ca khóm Tân Bình, phường An Hòa; 01 ca ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông; 01 ca ấp Phú An, 01 ca ấp Phú Long, 01 ca ấp Phú Thành, 04 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông; 02 ca ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây.

+ Thành phố Cao Lãnh 21 ca: 01 ca Khóm 3, Phường 2; 01 ca khóm Mỹ Thiện, Phường 3; 01 ca Khóm 2, Phường 4; 01 ca Khóm 1, 02 ca Khóm 2, Phường 6; 02 ca Khóm 4, 01 ca Khóm 5, Phường 11; 01 ca khóm Thuận Trung, phường Hòa Thuận; 01 ca khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú; 03 ca Ấp 1, 01 ca Ấp 3, xã Mỹ Tân; 02 ca Ấp 1, xã Mỹ Trà; 01 ca ấp Đông Định, 01 ca ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông; 01 ca ấp Tân Chủ, 01 ca ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây.

+ Huyện Tam Nông 20 ca: 07 ca Khóm 5, thị trấn Tràm Chim; 01 ca Ấp 3, xã An Hòa; 03 ca ấp An Thịnh, 01 ca ấp An Phú, xã An Long; 03 ca Ấp 3, xã Phú Ninh; 02 ca ấp Long Phú A, xã Phú Thành A; 03 ca ấp A, xã Phú Thọ.

+ Huyện Cao Lãnh 11 ca: 02 ca khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ; 04 ca ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh; 02 ca Ấp 2, xã Mỹ Hiệp; 02 ca ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ; 01 ca Ấp 1, xã Phong Mỹ.

+ Huyện Lấp Vò 10 ca: 01 ca ấp Bình Hiệp A, 01 ca ấp Bình Hiệp B, 01 ca ấp Tân Thạnh, xã Bình Thạnh Trung; 01 ca ấp Hưng Lợi Tây, 01 ca ấp Hưng Thành Đông, xã Long Hưng B; 04 ca ấp An Thái, xã Mỹ An Hưng A; 01 ca ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung.

+ Huyện Châu Thành 07 ca: 01 ca ấp An Thuận, xã An Hiệp; 01 ca ấp An Hòa, 01 ca ấp An Phú, xã An Khánh; 01 ca ấp Hòa Thuận, xã An Phú Thuận; 01 ca ấp Tân Lập, xa Tân Nhuận Đông; 01 ca ấp Tân Hòa, xã Tân Phú; 01 ca ấp Phú Nhuận, xã Tân Thuận Đông.

+ Huyện Thanh Bình 03 ca: 01 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành; 01 ca ấp Nam, 01 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh.

Tổng số ca mắc cộng dồn 19.074 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 6.163, trong đó 5.506 ca trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Số bệnh nhân xuất viện 281 ca trong ngày, cộng dồn 12.649 ca. 02 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 254 ca.

Tính đến ngày 25/11, tỉnh đã tiêm được 1.890.622 liều (tiêm mũi 1: 1.115.821 liều, đạt 91,07% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 774.812 liều, đạt 63,24% dân số tỉnh).

Phân loại cấp độ dịch cấp huyện: Có 11/12 huyện, thành phố thuộc cấp 2; huyện Châu Thành thuộc cấp 3.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Nguồn CTTĐT