Xuất bản thông tin

null Ngày 22/11, ghi nhận 133 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngày 22/11, ghi nhận 133 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Trong ngày, ghi nhận 507 ca mắc mới (giảm 01 ca so với hôm qua), trong đó có 133 ca trong cộng đồng.

133 ca trong cộng đồng ghi nhận tại:

+ Huyện Lấp Vò 24 ca: 01 ca khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò; 01 ca ấp An Thạnh, xã Bình Thành; 02 ca ấp An Bình, 05 ca ấp An Khương; 06 ca ấp An Lợi A, 02 ca ấp An Lợi B, xã Định Yên; 01 ca ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung; 01 ca ấp Bình Thạnh, 01 ca ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung; 03 ca ấp Tân Hòa Đông, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh.

+ Thành phố Hồng Ngự 24 ca: 02 ca khóm An Lộc, phường An Bình A; 04 ca khóm Cây Da, 07 ca khóm Trà Đư, 03 ca khóm Sở Thượng, phường An Lạc; 01 ca Khóm 1, 03 ca Khóm 2, 01 ca Khóm 3, 01 ca Khóm 4, 01 ca khóm Bình Hưng, phường An Thạnh; 01 ca ấp Tân Hòa Trung, xã Tân Hội.

+ Huyện Lai Vung 20 ca: 04 ca Khóm 3, thị trấn Lai Vung; 01 ca ấp Tân An, 01 ca ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa; 01 ca ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương; 03 ca ấp Hòa Bình, 02 ca ấp Tân Mỹ, 05 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa; 02 ca ấp Tân Phú, xã Tân Phước; 01 ca ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới.

+ Huyện Cao Lãnh 20 ca: 01 ca khóm Mỹ Phú Đẩt Liền, 05 ca khóm Mỹ Tây, 02 ca khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ; 01 ca ấp An Định, xã An Bình; 01 ca Ấp 4, xã Bình Hàng Trung; 01 ca ấp Bình Linh, 01 ca ấp Bình Mỹ B, 03 ca ca ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh; 01 ca ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội; 01 ca ấp Mỹ Đông Nhì, 01 ca ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ; 02 ca Ấp 6, xã Phong Mỹ.

+ Thành phố Cao Lãnh 18 ca: 01 ca Khóm 2, 01 ca Khóm 3, Phường 1; 01 ca Khóm 3, Phường 2; 01 ca Khóm 2, 02 ca Khóm 4, Phường 4; 01 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 4, Phường 11; 01 ca khóm Thuận Phát, 04 ca khóm Thuận Trung, 01 ca khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận; 01 ca khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Phú; 01 ca Ấp 1, xã Mỹ Tân; 01 ca ấp Tân Dân, 01 ca ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây.

+ Thành phố Sa Đéc 10 ca: 02 ca Khóm 3, Phường 3; 04 ca ấp Phú Hòa, 02 ca ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông; 01 ca ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây; 01 ca ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông.

+ Huyện Tháp Mười 10 ca: 01 ca Khóm 1, thị trấn Mỹ An; 05 ca Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều; 01 ca Ấp 4, xã Mỹ Hòa; 01 ca ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý; 01 ca ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ; 01 ca Ấp 5B, xã Trường Xuân.

+ Huyện Tam Nông 07 ca: 02 ca Ấp 1, xã Phú Ninh; 02 ca ấp An Phú, 02 ca ấp Long Phú A, xã Phú Thành A; 01 ca ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính.

Tổng số ca mắc cộng dồn 17.243 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 5.161 ca, trong đó 4.887 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Số bệnh nhân xuất viện 208 ca trong ngày, cộng dồn 11.828 ca. 02 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 246 ca.

Tính đến ngày 22/11, tỉnh đã tiêm được 1.871.662 liều (tiêm mũi 1: 1.113.105 liều, đạt 90,85% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 758.571 liều, đạt 61,91% dân số tỉnh).

Phân loại cấp độ dịch cấp huyện: Có 11/12 huyện, thành phố thuộc cấp 2; huyện Châu Thành thuộc cấp 3.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Mời xem báo cáo tại đây.

Nguồn CTTĐT