Xuất bản thông tin

null Lãi trên 123 triệu đồng/ha từ mô hình sinh kế mùa lũ thuộc dự án WB 9

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãi trên 123 triệu đồng/ha từ mô hình sinh kế mùa lũ thuộc dự án WB 9

Theo ông Lưu Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tam Nông cho biết: Đồng Tháp đã chọn Tam Nông là 1 trong 4 huyện của tỉnh thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ thuộc Dự án “Nâng cao khả năng thóat lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng Tháp Mười” - gọi tắt là Dự án WB 9.

Huyện Tam Nông đã chọn 6 xã An Hòa, An Long, Phú Ninh, Phú Thọ, Phú Thành A và B để thực hiện dự án này. Được Dự án hỗ trợ dụng cụ lưới, cọc tràm, cá giống và thức ăn cho cá ... 3 hộ dân ở xã Phú Thọ đã thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ bằng hình thức canh tác lúa, nuôi con vịt và dẫn dụ cá tự nhiên vào ruộng nuôi. Mỗi mô hình được thực hiện trên 10ha, nuôi 3.000 con vịt và vừa dẫn dụ cá tự nhiên vào ruộng - vừa thả thêm các loại cá bản địa như: cá rô, cá sặc rằn… để nuôi.

Dự án đã thực hiện từ vụ lúa Hè Thu năm 2019, đến nay mô hình đã đạt được hiệu quả ban đầu rất khả quan. Với 3.000 con vịt thả vào trong ruộng lúa để ăn sâu, rầy, ốc bươu vàng… sau hơn 2 tháng chăm sóc, vịt đạt trọng lượng bình quân 3,2kg/con. Sau khi bán 3.000 con vịt, người nuôi lãi trên 71,5 triệu đồng. Riêng lúa, năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha, chi phí đầu tư sản xuất giảm 2.775.000đ/ha, người trồng lúa được lợi nhuận 22.370.000 đồng/ha (cao hơn ruộng lúa đối chứng gần 3 triệu đồng/ha). Về nguồn lãi từ nuôi trữ cá thiên nhiên và bổ sung cá bản địa, người nuôi lãi gần 30 triệu đồng/ha. Tính chung, hiệu quả sau 1 năm thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ thuộc Dự án WB 9, người dân thu lợi nhuận trên 123 triệu đồng/ha.

Trần Trọng Trung.