Xuất bản thông tin

null Nông dân thu hoạch dứt điểm lúa Đông xuân bán được giá

Chi tiết bài viết Tin tức

Nông dân thu hoạch dứt điểm lúa Đông xuân bán được giá

Đến ngày 10/4/2020, nông dân huyện Tam Nông đã thu hoạch dứt điểm 29.934 ha lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020. Trong đó, có 23.430 ha lúa thực hiện cánh đồng lớn và 1.463 ha lúa thực hiện bón vùi phân trước khi gieo sạ. Năng suất lúa bình quân đạt 7 tấn/ha (tăng 0,5 tấn/ha so vụ ĐX trước)

 

Đã có 07 doanh nghiệp liên kết thu mua lúa tươi tại ruộng với giá từ 5.300 - 7.000đồng/kg tùy loại. Phương thức thu mua, doanh nghiệp sẽ thanh toán tiền cho nông dân tại ruộng sau khi nông dân giao lúa. Các doanh nghiệp đã thu mua được trên 4.000 tấn lúa các loại, với giá từ 5.300đồng/kg trở lên tùy loại…

Với giá bán như trên, sau thu hoạch, trừ tất cả các khoản chi phí, nông dân còn lãi bình quân trên 21 triệu đồng/ha. Cá biệt, có nông dân thu lợi nhuận từ 23 - 25 triệu đồng/ha (lợi nhuận tăng từ 5 triệu đồng/ha trở lên).

Cùng thời gian trên, nông dân huyện Tam Nông đã gieo sạ được 16.167 ha lúa vụ Hè Thu năm 2020. Trong đó, có trên 15.808 ha lúa đang trong giai đoạn mạ, 88 ha lúa đang đẻ nhánh và 270 ha lúa trổ chín. Chủ yếu các loại giống được nông dân chọn canh tác nhiều như: OM 18, OM 5451, OM 58, OM 7347, OM 4900, Đài thơm 8, Nếp… Nông dân trong huyện hiện đang tiếp tục xuống giống dứt điểm 29.671 ha lúa theo đúng kế hoạch đề ra.

Trần Trọng Trung