Xuất bản thông tin

null Tam Nông có 1.563 người đã tiêm mũi 1 đủ từ 08 đến 12 tuần trở lên được tiêm mũi 2 Vắc-xin phòng, chống Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông có 1.563 người đã tiêm mũi 1 đủ từ 08 đến 12 tuần trở lên được tiêm mũi 2 Vắc-xin phòng, chống Covid-19

Kết thúc đợt 10, huyện Tam Nông có 1.563 người đã tiêm mũi 1 đủ từ 08 đến 12 tuần trở lên được tiêm mũi 2 vacxin AstraZeneca phòng Covid-19. Những đối tượng được tiêm đợt này là lực lượng tuyến đầu, giáo viên, người cao niên, người có bệnh nền, công nhân, doanh nhân,…

Tính chung 10 đợt, toàn Huyện có tổng số trên 29.659 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vc-xin phòng Covid-19. Trong đó, có 3.173 người đã tiêm được 2 mũi và 26.486 người được tiêm mũi 01.

Trần Trọng Trung.