Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 27/7/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 27/7/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, từ 18 giờ ngày 26/7 đến 06 giờ ngày 27/7, chưa ghi nhận kết quả xét nghiệm mới.

Cập nhật thông tin 150 ca mắc (trong số 287 ca đã được công bố vào Bản tin 18 giờ ngày 26/7, số liệu có điều chỉnh từ 152 ca xuống còn 150 ca), cụ thể: 67 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 08 ca trong khu vực phong tỏa, 75 ca phát hiện thông qua test nhanh sàng lọc.

75 ca trong cộng đồng, địa chỉ ngụ tại:

Huyện Cao Lãnh: 02 ca (01 ca ngụ ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội; 01 ca ngụ ấp 4, xã Bình Hàng Tây).

Huyện Lai Vung: 15 ca (02 ca ngụ ấp Long Thành, xã Hòa Long; 01 ca ngụ ấp Hòa Bình, xã Long Thắng; 01 ca ngụ ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa; 03 ca ngụ ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương; 06 ca ngụ ấp Tân Hòa, 02 ca ngụ ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành).

Thành phố Sa Đéc: 53 ca (05 ca ngụ khóm Tân An, 02 ca ngụ khóm Tân Bình, 01 ca ngụ khóm Tân Hòa, phường An Hòa; 08 ca ngụ khóm 3, 01 ca ngụ Khóm 1, 01 ca ngụ Khóm 4, Phường 1; 06 ca ngụ khóm 2, 04 ca ngụ khóm Hòa Khánh, Phường 2; 15 ca ngụ Khóm 2, Phường 3; 03 ca ngụ Khóm 2, 02 ca ngụ Khóm 1, Phường 4; 03 ca ngụ ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông; 01 ca ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây; 01 ca ngụ khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông).

Huyện Tam Nông: 03 ca (01 ca ngụ ấp Phú Thọ, xã An Long; 02 ca ngụ Ấp 1, xã Phú Ninh).

+ 02 ca có địa chỉ ngụ Ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (sinh sống trên phương tiện đường thủy – ghe vận chuyển lúa; phát hiện thông qua sàng lọc bởi Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò).

Cộng dồn: 2.276 ca (từ ngày 24/6/2021: 2.246 ca).

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vnhttp://kbyt.ytedongthap.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP