Xuất bản thông tin

null Kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/7/2021, Đội Kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tam Nông đã tổ chức ra quân kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội tại các công ty, doanh nghiệp... trên địa bàn Huyện.

Kết quả kiểm tra tại các công ty, doanh nghiệp ở các xã: An Hòa, Phú Ninh, Phú Thọ và Phú Cường cho thấy: hầu hết các công ty, doanh nghiệp đã giảm từ 60 - 70% số lượng công nhân, chỉ còn từ 30 - 40% công nhân ở lại làm việc theo phương thức 3 tại chỗ; công nhân cam kết ở lại làm việc được bố trí nơi ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân,… trong phạm vi công ty, doanh nghiệp thật ngăn nắp, gọn gàng và khoa học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19  - vừa đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.

 

Qua đó, Đội Kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động phòng, chống dịch COVID-19 của các công ty, doanh nghiệp; đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các công ty, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ, chú ý thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trường hợp các công ty, doanh nghiệp không đảm bảo tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thì sẽ xem xét, xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Trần Trọng Trung