Xuất bản thông tin

null Tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 18/5/2021, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Phú Thành A với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông qua tóm tắt tiểu sử các ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, theo đó các  ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân huyện đã báo cáo dự kiến Chương trình hành động của mình sau khi được trúng cử.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cử tri xã Phú Thành A đã gửi gắm nhiều ý kiến xoay quanh đến các vấn đề như: nâng cấp các tuyến lộ nông thôn, giá cả vật tư nông nghiệp và hàng hóa nông sản; nước sạch, vệ sinh môi trường; thanh thiếu niên nghiện ma túy, chạy xe lạng lách, rú ga.

Các ý kiến của cử tri xã Phú Thành A đã được bà Mai Thị Ngọc Nhung, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành A thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và hứa nếu được cử tri tín nhiệm sẽ trình đến kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện gần nhất.          

                                                                             Dương Tấn Hảo