Xuất bản thông tin

null Huyện Tam Nông chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Huyện Tam Nông chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ

Ngày 13/5/2021, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ nay đến ngày bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Huyện, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Huyện đảm bảo đúng theo quy định, tiến độ kế hoạch đề ra. Huyện đang tổ chức Hội nghị cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Toàn Huyện, đã thành lập 81 khu vực bỏ phiếu, số cử tri là hơn 81 ngàn cử tri. Công tác in và phát thẻ cử tri đã hoàn thành đúng theo quy định. Công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai kịp thời, với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của cử tri và người dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bầu cử được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Huyện; đồng thời, đề nghị từ nay đến ngày bầu cử, Tiểu ban tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cuộc bầu cử trở thành ngày hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhân dân. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công; việc trang trí khánh tiết phải đúng theo hướng dẫn, thể hiện được tính đặc thù của địa phương; các điểm bầu cử phải thực hiện nghiêm phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử./.

Thành Long