Xuất bản thông tin

null Xe ô tô tuyên truyền lưu động Bầu cử lồng ghép phòng chống Covid - 19 trong tình hình mới…

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Xe ô tô tuyên truyền lưu động Bầu cử lồng ghép phòng chống Covid - 19 trong tình hình mới…

Ngày 04/5/2021, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông đã tổ chức xe ô tô lưu động tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống Covid-19 trong tình hình mới.

Trên xe có trang bị loa, băng ron, khẩu hiệu, áp phích hình ảnh… chạy dọc trên các tuyến đường đông dân cư, khu vực chợ… trên khắp địa bàn các xã, thị trấn trong huyện để tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền thông điệp: “Sáng suốt lựa chọn những người đủ tài, đủ đức lãnh đạo đất nước”, “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân”, “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày Hội của toàn dân”…

Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế là “khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế” để góp phần chung tay phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Được biết, xe ô tô lưu động sẽ tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết ngày diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Gần đến ngày Bầu cử sẽ tăng tầng suất tuyên truyền lên mỗi ngày.

Trần Trọng Trung