Xuất bản thông tin

null Tổ Kiểm tra kinh tế xã hội của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp làm việc với UBND huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ Kiểm tra kinh tế xã hội của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp làm việc với UBND huyện

Ngày 28/4/2021, Tổ Kiểm tra Kinh tế - Xã hội - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp do ông Lê Lam Minh Nhật - Phó Chánh Văn phòng UBND Tỉnh làm Tổ trưởng đã đến làm việc với UBND huyện Tam Nông về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Sau khi nghe UBND huyện báo cáo và kiến nghị một số vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ông Lê Lam Minh Nhật đánh giá cao địa phương đã cụ thể hóa Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đảm bảo kịp thời; thực hiện hiệu quả các mô hình trong nông nghiệp làm cơ sở để nhân rộng và việc khởi công mới nhiều công trình xây dựng cơ bản, với nguồn vốn do Tỉnh quản lý và Huyện quản lý,...  

Qua đó, Tổ Kiểm tra đã yêu cầu địa phương phát huy hơn nữa hiệu quả các mô hình tốt, cách làm hay để nhân rộng. Đồng thời, ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị thiết thực của Huyện như: hỗ trợ lãi suất vay vốn cho lao động chờ xuất cảnh làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài do ảnh hưởng dịch Covid-19; điều chỉnh lại ranh giới hành chính tăng diện tích đất tự nhiên của thị trấn Tràm Chim từ 12,14km2 lên 38,05km2 để đạt đô thị loại IV; đề nghị Tỉnh phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2021 cho Huyện triển khai theo kế hoạch; sớm xem xét, thẩm định dự toán bổ sung xây dựng công trình hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân thị trấn Tràm Chim... để tham mưu lãnh đạo UBND Tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Trần Trọng Trung