Xuất bản thông tin

null Chuẩn bị cho ngày bầu cử đúng tiến độ

Chi tiết bài viết Tin tức

Chuẩn bị cho ngày bầu cử đúng tiến độ

Ngày 17/4/2021, chương trình đối thoại trên sóng FM Đài Truyển thanh huyện Tam Nông đã tiếp nhận 13 câu hỏi của thính giả.

Được 02 diễn giả, gồm: Ông Lê Văn Sắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và ông Trương Hồng Hải - Phó Trưởng Phòng Tư Pháp huyện trả lời trực tiếp trong 60 phút. Các câu hỏi thính giả quan tâm quanh chủ đề “Công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Đến nay, toàn Huyện hiện đã thành lập xong 09 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 79 đơn vị bầu cử cấp xã; số khu vực bỏ phiếu là 81 và số cử tri là 81.388 người. Các xã, thị trấn đã niêm yết danh sách cử tri và hoàn thành việc in thẻ cử tri; Huyện đã tiến hành tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, qua đó thống nhất lập danh sách 52 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII và 442 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn…

Công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng tiến độ và luật định; công tác tuyên truyền luôn bám sát định hướng của cấp trên, hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động, hấp dẫn; nêu bật mục đích, ý nghĩa và tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cư tri và Nhân dân để sẵn sàng cho ngày 23/5/2021 tất cả cử tri đi bầu cử - xem đây là ngày hội lớn trong Nhân dân./.

Trần Trọng Trung