Xuất bản thông tin

null Tổ chức niêm yết danh sách cử tri nơi công cộng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ chức niêm yết danh sách cử tri nơi công cộng

Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A, huyện Tam Nông vừa tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, tại các đơn vị bầu cử và các nơi đông dân cư trên địa bàn xã.

Nhằm phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ: 2021-2026 được thuận lợi, nhanh chóng, thành công tốt đẹp.

Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A tổ chức niêm yết danh sách cử tri toàn xã tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và mỗi ấp được phân chia tại 08 đơn vị bầu cử và nơi đông dân cư trên địa bàn xã gồm: Đơn vị số 01 thuộc ấp Long Phú A có 1.004 cử tri. Đơn vị số 02 thuộc ấp Long Phú A có 813 cử tri. Đơn vị số 03 thuộc ấp Long An A có 865 cử tri. Đơn vị số 04 thuộc ấp Long An A có 562 cử tri. Đơn vị số 05 thuộc ấp Long Thành có 1.308 cử tri. Đơn vị số 06 thuộc ấp An Phú có 813 cử tri. Đơn vị số 07 thuộc ấp Phú Điền có 735 cử tri. Đơn vị số 08 thuộc ấp Tân Dinh có 852 cử tri. Tính đến thời điểm hiện tại tổng số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ: 2021-2026 trên địa bàn xã là: 6.939 cử tri.

Việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, tại các đơn vị bầu cử và nơi đông dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri kiểm tra, rà soát họ tên mình trong danh sách niêm yết và khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử, đó cũng là dịp để cử tri thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

                                                                    Dương Tấn Hảo