Xuất bản thông tin

null Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả

Chi tiết bài viết Tin tức

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu trong việc đăng ký khai sinh, bổ sung ngày, tháng sinh để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn xã An Long.

Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã An Long đã tiếp nhận và trả kết quả trên 5.600 hồ sơ của người dân đến đăng ký làm các thủ tục hành chính, như làm giấy khai sinh, trích lục khai sinh, bổ sung ngày tháng sinh, xóa khai tử, xóa đăng ký thường trú, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục đất đai, chứng thực chữ ký… Do yêu cầu của người dân về đăng ký làm thủ tục ngày càng nhiều, UBND xã tổ chức bố trí thêm bàn cho cán bộ xã ghi hộ các loại giấy tờ cần thiết cho người dân tại Hội trường Công an xã An Long.

Để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân xã An Long cũng tuyên truyền vận động người dân khi đến làm thủ tục phải mang khẩu trang, đồng thời cấp phát khẩu trang, nước rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn cho người dân trước khi vào phòng đăng ký làm thủ tục.

Thúy Hằng