Xuất bản thông tin

null Thực hiện đúng quy định công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thực hiện đúng quy định công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Toàn huyện Tam Nông hiện đã thành lập xong 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 77 đơn vị bầu cử cấp xã; số khu vực bỏ phiếu là 81 và số cử tri là 81.521 người.

Các xã-thị trấn đã chủ động thống kê, lập danh sách cử tri và hoàn thành việc in thẻ cử tri. Đồng thời, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Đến đầu tháng 4/2021, toàn huyện đã có 9/12 xã-thị trấn hoàn thành việc thành lập 9 Tổ bẩu cử theo đúng quy định. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan cặp theo các trục đường chính, khu vực đông dân cư qua lại và mở tiết mục tuyên truyền bầu cử phát hàng ngày trên sóng FM Đài truyền thanh huyện. Công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ở các xã-thị trấn cũng được thực hiện kịp thời, đúng luật định. Các đơn vị, địa phương cũng thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo quy định; lực lượng Công an đã tổ chức ra quân cao điểm đợt 1 tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Tam Nông được thực hiện theo đúng quy định, tiến độ Kế hoạch đề ra, có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực, tích cực và phối hợp chặt chẻ của Ủy ban MTTQ Việt Nam với các ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội trong huyện; công tác tuyên truyền bầu cử cũng được quan tâm, chú trọng...

Thời gian tới, các ngành, các xã - thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm bắt kịp thời và xử lý thông tin, dư luận xã hội, tình hình tư tưởng trong nhân dân liên quan đến nhân sự và công tác bầu cử. Các xã còn lại tiếp tục thành lập xong Tổ bầu cử và niêm yết danh sách cử tri, tiếp tục in thẻ cử tri. Chuẩn bị hiệp thương lần thứ 3; công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động có các phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch Covid-19 có thể bùng phát trong thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.

Trần Trọng Trung