Xuất bản thông tin

null Xã Phú Cường tiếp đoàn kiểm tra công tác bầu cử

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Xã Phú Cường tiếp đoàn kiểm tra công tác bầu cử

Ngày 09/4/2021, ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo UB.MTTQVN huyện và đại diện các phòng, ban đã đến xã Phú Cường kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua báo cáo, công tác bầu cử trên địa bàn xã Phú Cường được triển khai theo đúng quy định. Ủy ban MTTQ VN xã phối hợp với HĐND và UBND xã đã hoàn thành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm, các cử tri đối với các ứng cử viên. Trên địa bàn xã Phú Cường có tổng số 40 đại biểu đang cư trú ra ứng cử đại biểu Quốc hội (01 đại biểu), HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc đoàn đã nêu các vấn đề liên quan đến việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; vận động bầu cử thông qua tiếp xúc cử tri, công tác tổ chức tuyên truyền bầu cử...

Kết luận buổi làm việc đồng chí Trần Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương đánh giá cao việc triển khai và thực hiện công tác bầu cử xã Phú Cường. Đông chí yêu cầu thời gian tới Uỷ ban bầu cử xã tiếp tục phát huy tốt các kế hoạch đã đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử; tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong bầu cử; chủ động các giải pháp đảm bảo y tế, nhất là phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm, rà soát cơ sở vật chất để có phương án đảm bảo phục vụ công tác bầu cử. HĐND xã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử, hoàn thiện các mặt công tác để đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định đã đề ra…

Nguyễn Hữu Nghĩa

Truyền thanh xã Phú Cường