Xuất bản thông tin

null Phú Thọ giải ngạch, kết nạp mới dân quân tự vệ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Phú Thọ giải ngạch, kết nạp mới dân quân tự vệ năm 2021

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống dân quân tự vệ 28/3/1935 – 28/3/2021, Ban Chỉ huy Quân sự  xã Phú Thọ, tổ chức Lễ kết nạp mới và giải ngạch lực lượng dân quân tự vệ năm 2021.

Nhằm củng cố và kiện toàn tổ chức biên chế, cân đối đầu vào, đầu ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng hoạt động cho phù hợp trong tình hình mới.

Ban Chỉ huy Quân sự  xã đã tóm tắt tình hình hoạt động của lực lượng dân quân trong năm 2020 và ôn lại truyền thống lực lượng dân quân tự vệ của địa phương. Nêu bật vai trò, trách nhiệm trong thời bình của dân quân tự vệ vừa là lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ vừa lao động sản xuất, vừa đóng vai trò xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác, đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc. 

Tại buổi lễ, đã kết nạp mới 30 dân quân tự vệ và trao quyết định giải ngạch cho 36 dân quân hoàn thành nhiệm vụ.

Diễm My