Xuất bản thông tin

null Ngân hàng giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngân hàng giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại xã

Ngày 17/3/2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông tổ chức thu nợ gốc, thu lãi, giải ngân tiền vay và các giao dịch khác bằng ô tô chuyên dùng cho 96 lượt người giao dịch tại trụ sở UBND xã Phú Thọ.

Tại đây, những khách hàng có vay vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và các nhu cầu khác đã đến giao dịch các khoảng như: thu nợ gốc, lãi, giải ngân tiền vay, nhận tiền vay, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, mở thẻ ATM… Buổi giao dịch đã tiến hành thuận lợi và nhanh chóng, việc sử dụng ô tô chuyên dùng đã tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân, tiết kiệm thời gian, công sức, giảm chi phí đi lại.

Được biết, trong năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sẽ tổ chức giao dịch 04 lần đến UBND xã Phú Thọ bằng ô tô chuyên dùng, lần tiếp theo vào ngày 07/4/2021.

Diễm My