Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện thăm cơ sở sản xuất xã Hòa Bình đầu năm mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện thăm cơ sở sản xuất xã Hòa Bình đầu năm mới

Ngày 22/02/2021, ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông dẫn đầu đoàn công tác của huyện đã đến xã Hòa Bình thăm cơ sở sản xuất, kinh doanh khô cá đồng Phan Chao và cơ sở viết thư pháp trên lá sen Phi Long

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch UBND huyện đã thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, đề xuất của cơ sở...

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao quá trình vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 để sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả; ghi nhận những đề xuất thiết thực và chỉ đạo các ngành và địa phương quan tâm hướng dẫn thủ tục giúp đỡ cơ sở Phi Long có được mặt bằng rộng rãi đóng khung thành phẩm tranh thư pháp bằng lá sen... phát triển kinh doanh ổn định và bền vững; hỗ trợ 3 sản phẩm khô cá lóc đồng, khô cá lòng tong ôm tiêu và khô cá kết của cơ sở  Phan Chao đăng ký đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021; động viên cơ sở tiếp tục vượt qua khó khăn, liên kết và tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững... góp phần cùng với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong huyện thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển, xây dựng xã Hòa Bình đạt chuẩn xã nông thôn thôn mới nâng cao…

Trần Trọng Trung