Xuất bản thông tin

null Tam Nông vượt thách thức để phát triển

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông vượt thách thức để phát triển

Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại năm Canh Tý 2020 với nhiều khó khăn bởi tình hình dịch bệnh Covid 19. Vượt qua các khó khăn thách thức huyện Tam Nông đã về đích với những kết quả tích cực. Nhân dịp xuân mới Tân Sửu, phóng viên Trang thông tin điện tử huyện Tam Nông có cuộc phỏng vấn chủ tịch UBND huyện Tam Nông - Trần Thanh Nam xung quanh kết quả này.

Phóng viên: Thưa ông năm qua là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2015-2020, tuy ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh covid 19, thế nhưng Huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Xin ông cho quý thính giả biết những kết quả huyện nhà đã đạt được?

Ông Trần Thanh Nam: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy có nhiều khó khăn, thách thức như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và trên người tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, nhân dân trong toàn huyện và sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh nên kinh tế - xã hội của Huyện giai đoạn 2015 - 2020 và năm 2020 tiếp tục phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 3,85% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.605 tỷ đồng, tăng 6,33% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 630 tỷ đồng, tăng 10,33% so với cùng kỳ. Tiếp tục triển khai nhân rộng nhiều mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp có hiệu quả; duy trì và đẩy mạnh việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất.

Xã Phú Thọ và Tân Công Sính đã hoàn thành các tiêu chí và đề xuất về Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh; hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội địa phương. Thường xuyên liên hệ với các doanh nghiệp để động viên nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Cập nhật và áp dụng các chính sách về việc giãn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

Đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giảm nghèo luôn được qua tâm thực hiện tốt; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng luôn đứng tóp đầu của Tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Phóng viên: Kết quả nào mà ông thấy tâm đắc nhất trong những kết quả đã nêu?

Ông Trần Thanh Nam: Chúng ta vừa trải qua năm 2020 với rất nhiều khó khăn, đại dịch Covid-19 mang tính lịch sử đã tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu, còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trong bối cảnh đó, huyện Tam Nông vẫn duy trì đà tăng trưởng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn huyện dần phục hồi và đã hoạt động trở lại sau dịch Covid-19. Cuối năm 2020 một số doanh nghiệp đang tăng vốn và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; nhiều công ty, doanh nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Huyện đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa gói hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 một cách nhanh nhất. Theo đó, huyện Tam Nông đã thực hiện rất tốt việc chi hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng.

Song song với các chính sách của nhà nước, các hoạt động thiện nguyện, trợ giúp xã hội đã được các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sớm vượt qua khó khăn. Huyện Tam Nông xin ghi nhận và biểu dương tinh thần tương thân, tương ái của các mạnh thường quân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mong muốn rằng trong thời gian tới các hoạt động thiện nguyện được tiếp tục mở rộng nhằm góp phần lan toả tinh thần tương thân, tương ái.

Phóng viên: Năm 2021 đang đến dự báo nhiều thách thức, huyện Tam Nông sẽ làm gì để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra?

Ông Trần Thanh Nam: Theo dự báo, năm 2021 tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tác động xấu đến kinh tế - xã hội của cả nước, trong đó có huyện Tam Nông. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, huyện Tam Nông đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh trên địa bàn huyện gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để giảm giá thành; tiếp tục mời gọi, hợp tác với các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các mô hình, dự án liên kết đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, đặc biệt chú trọng đến tổ chức bộ máy, chế độ quản lý tài chính. Quan tâm và tạo điều kiện cho các hợp tác tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng các loại hình dịch vụ.

Thứ ba, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, khởi sự lập nghiệp. Đồng thời thực hiện tốt Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá các nhãn hiệu hàng hoá đặc thù của địa phương.

Thứ tư, tập trung huy động các nguồn vốn và tranh thủ các chương trình, dự án để lồng ghép đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội và các công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù nhằm duy trì, nâng chất các tiêu chí đối với các đã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, chỉnh trang và phát triển đô thị, hỗ trợ cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, đầu tư, du lịch; tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt chú trọng đến các dự án trọng điểm, mang tính cấp bách.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt chương trình về giáo dục - đào tạo, y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, củng cố và nâng cao hoạt động mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tập trung đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thứ bảy, tiếp tục triển khai các Kế hoạch duy trì, cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Thực hiện tốt mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại từ huyện đến cơ sở, hướng tới mục tiêu tăng cường kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với xã hội bằng pháp luật. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức và tổ chức, công dân việc chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công cho Bưu điện thực hiện, mô hình hẹn giờ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân hiểu rõ sự tiện ích của các dịch vụ và tham gia.

Thứ tám, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; duy trì và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

Phóng viên: Năm mới, ông có gửi lời chúc xuân gì đến với người dân trong huyện.

Ông Trần Thanh Nam: Trước thềm năm mới, năm Tân Sửu 2021, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà lời chúc mạnh khoẻ, an khang - thịnh vượng, mừng xuân mới - thắng lợi mới - thành công mới.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Hoàn Quân