Xuất bản thông tin

null Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà máy gạch men Hà Thanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà máy gạch men Hà Thanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngày 31/01/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà máy gạch men Hà Thanh tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2022. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Chí Khanh – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, đồng chí Hoàng Việt Hùng – Quản đốc phân xưởng Nhà máy cùng 30 đại biểu về dự Đại hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà máy gạch men Hà Thanh được thành lập theo Quyết định số 110 của Ban Thường vụ Huyện đoàn, với 30 đoàn viên. Ban Chấp hành lâm thời gồm 09 đồng chí. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà máy gạch men Hà Thanh thực hiện các phong trào, tạo môi trường rèn luyện, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đơn vị đã phát động và nhận được sự đóng góp của đoàn viên với số tiền 15.265.000đ.

Ban Chấp hành Khóa mới ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành lâm thời cũng tập trung xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng để đoàn viên nâng cao nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, có lòng yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động và hoàn thành tốt công tác. Bên cạnh những thuận lợi, đại hội cũng đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong công tác đoàn là việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên chưa kịp thời; phương thức vận động tập hợp đoàn kết còn gặp nhiều khó khăn. Qua đó thảo luận, đề xuất những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí. Đồng chí Trần Khánh Vân tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà máy gạch men Hà Thanh nhiệm kỳ 2020-2022. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Khánh Vân thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt để đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Chí Khanh - Bí thư Huyện đoàn đề nghị thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà máy gạch men Hà Thanh cần ổn định tổ chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đoàn Thanh niên theo đúng quy định; đồng thời cần tập trung quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; Tổ chức các hoạt động tạo môi trường, điều kiện để tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Nhà máy.