Xuất bản thông tin

null Ban chấp hành Đảng bộ huyện ( khoá XII) tổ chức hội nghị lần thứ 3

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban chấp hành Đảng bộ huyện ( khoá XII) tổ chức hội nghị lần thứ 3

Ngày 22/01/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức kỳ họp thứ ba để đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Theo đánh giá, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của trên; công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng được công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp - nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với cơ cấu cấp ủy tại đại hội và sau đại hội...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền về đại hội XIII của Đảng và học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa thực hiện chương trình hành động Huyện ủy, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng và Tết Nguyên đán, chăm lo kịp thời cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo cho mọi người dân được đón Tết an toàn. Trước mắt, thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2020 - 2021; tổ chức cho nhân dân vui đón Tết 2021 an toàn, tiết kiệm; thực hiện thành công công tác tuyển quân năm 2021...

Dịp này, các đại biểu còn được triển khai thực hiện hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp...                      

Trần Trọng Trung