Xuất bản thông tin

null Tổng kết tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2020

Ngày 13-01-2021, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã đến dự.

Năm 2020, huyện thực hiện đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 4.800 tỷ đồng, đạt 100,02%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.605 tỷ đồng và giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 630 tỷ đồng tăng so với năm 2019.

Nổi bật huyện tiếp tục triển khai các mô hình nông nghiệp hiệu quả như: Cánh đồng lớn, Thanh Long ruột đỏ, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ, Phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa bằng thiết bị bay,trồng đậu nành rau, sản xuất chuỗi giá trị từ lúa Huyết Rồng, nuôi vịt rọ, nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo…Trong công tác xây dựng NTM, hai xã Phú Thọ và Tân Công Sính đã hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt NTM; tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19; tiếp tục xây dựng, phát triển các phong trào Thể dục - Thể thao học đường; công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng luôn được quan tâm, toàn huyện đã xuất cảnh được 101 lao động, đạt 180,3% kế hoạch của tỉnh; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định…

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển KT –XH năm 2021, Ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban, ngành huyện và các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp, tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của HTX; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt; thực hiện tốt kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí đối với những xã đã đạt chuẩn NTM, hỗ trợ, tạo điều kiện đưa xã Phú Ninh đạt chuẩn NTM và xã Phú Cường đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp; đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và giảm nghèo bền vững; tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục thực hiện Cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền công nghệ, thân thiện; Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý…                                                                                                 

                                                                                            Chí Cường