Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

Ngày 12-01-2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, giáo dục lý luận chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19 bằng nhiều hình thức hiệu quả từ đó đã nâng cao nhận thức của người dân tích cực phòng chống dịch bệnh; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên cấp huyện; định hướng Đài truyền thanh huyện tiếp tục duy trì các chuyên mục, tiết mục tuyên truyền; công tác tuyên truyền phổ biến, đăng tải thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội được thực hiện thường xuyên; tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa thường trực Huyện ủy với nhân dân các xã, thị trấn…Trong công tác lý luận chính trị đã kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu học tập cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, các chi, Đảng bộ trực thuộc…

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2021 là tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện đối với các chi, Đảng bộ trực thuộc; tổ chức các buổi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp của thường trực Huyện ủy với nhân dân và các buổi tiếp xúc chuyên đề theo kế hoạch đề ra; phối hợp tổ chức thực hiện công tác biên soạn lịch sử cách mạng truyền thống trên địa bàn huyện; định hướng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện chuẩn bị các điều kiện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề theo kế hoạch đề ra…

                                                                                     Chí Cường