Xuất bản thông tin

null Ký kết giao ước thi đua yêu nước cụm thi đua số 3 tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Ký kết giao ước thi đua yêu nước cụm thi đua số 3 tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Ngày 08/01/2021, tại huyện Tam Nông, Cụm thi đua số 3 tỉnh Đồng Tháp gồm 4 huyện Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng và Hồng Ngự đã tổ chức phát động thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ông Phan Văn Hợp - Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã đến dự.

Theo đánh giá, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng các phong trào thi đua được 4 huyện trong Cụm phát động đã  bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đúng trọng tâm, phù hợp thực tiễn... Qua đó, 13 xã trong Cum thi đua đã đạt chuẩn nông thôn mới. Nổi bật là thực hiện chuyên đề thi đua khởi nghiệp, với nhiều sản phẩm đạt chất lượng Công nghiệp, nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và đạt chuẩn  OCOP... giải quyết việc làm trên 12.600 lao động, đưa 272 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, huyện Tam Nông đưa 91 lao động (cao nhất Cụm)... góp phần giảm nghèo 5,16%, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, an ninh trật tự được giữ vững ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua Quyết định ban hành quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua - khen thưởng Cụm thi đua số 3, tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và những năm tiếp theo; thông qua kế hoạch phát động thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. 

Theo đó, UBND huyện Tam Nông đã chuyển giao Cụm trưởng cho UBND huyện Thanh Bình và Phó Cụm trưởng cho UBND huyện Hồng Ngự.

Dịp này, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy khen cho 4 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Trần Trọng Trung.