Xuất bản thông tin

null Tổng kết dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

 Ngày 30/12/2020, Ban quản lý dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu huyện Tam nông. Tổ chức tổng kết dự án trong năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2021.

Năm 2020 Dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng biến đổi khí hậu goi tắt là dự án WB9 được triển khai thực hiện tại 6 xã của huyện Tam Nông gồm: An Hòa, An Long, Phú Ninh, Phú Thành A, Phú Thành B, Phú Thọ.

Dự án được thực hiện với 02 hợp phần chính, nhằm mục đích “Tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn” và “tăng cường năng lực thích ứng của cộng đồng để ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu”. Trong năm, dự án đã tổ chức được 50 lớp tập huấn với 1.800 nông dân tham dự về các kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi theo hướng an toàn thực phẩm. Dự án đã triện khai 2 mô hình sinh kế là mô hình sản xuất 2 vụ lúa và nuôi cá tự nhiên trong mùa lũ tại xã An Long và mô hình sản xuất 2 vụ lúa kết hợp nuôi vịt và cá tự nhiên. Qua đó, tổng lợi nhuận đạt từ 32 đến 60 triệu đồng/ha/năm. Về thực hiện các công trình hạ tầng, huyện được dự án hỗ trợ 11 công trình với tổng vốn hơn 77 tỷ đồng, đến nay đã thi công được 2 công trình, các công trình còn lại dự kiến sẽ thi công vào năm 2021.

Năm 2021, dự án sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình sinh kế có hiệu quả; tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa an toàn cho nông dân trong vùng dự án; triển khái các công trình hạ tầng theo kế hoạch...

Thành Long