Xuất bản thông tin

null Tổ chức triển khai một số thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức triển khai một số thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp

Ngày 25 tháng 12 năm 2020 Phòng Tư pháp huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 1318/KH-STP-CAT ngày 19/10/2020 của Công an tỉnh và Sở Tư pháp và Kế Hoạch số 116/KHPH-CA-TP ngày 22/10/2020 của Công an huyện và phòng Tư pháp về việc phối hợp giữa Công an.

Phòng Tư pháp về bổ sung một số thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo và công chức chuyên môn phòng Tư pháp; Tổ Trưởng của 2 tổ được UBND xã, thị trấn thành lập tổ phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân. Tổng số có hơn 28 lượt người tham dự.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã nghe công chức chuyên môn phổ biến hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng bước tiếp nhận hồ sơ và nghiệp vụ đăng ký khai sinh, khai tử, bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh; mẫu tờ khai, những nội dung cần lưu ý khi kê khai thông tin cá nhân; quy trình thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Tư pháp chỉ đạo Tổ Trưởng của 2 tổ được UBND xã, thị trấn thành lập tổ phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai và thực hiện tốt nội dung này, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng công tác cấp đổi thẻ căn cước công dân bằng hình thức phù hợp đến cán bộ, công chức và nhân dân biết, thực hiện đúng quy định./.

Thùy Nga