Xuất bản thông tin

null Ra quân thực hiện mô hình “Chi hội nông dân nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân thực hiện mô hình “Chi hội nông dân nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” năm 2020

Ngày 17-12-2020, Hội Nông dân xã Phú Thọ - huyện Tam Nông tổ chức lễ ra quân thực hiện mô hình “Chi hội Nông dân nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” tại ấp Phú Thọ C. Đây là mô hình do Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp chọn làm điểm

Tại đây sau lễ phát động, hơn 30 nông dân ấp Phú Thọ C đã chia thành 03 tổ thực hiện các hoạt động như: Vận động các hộ gia đình sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, sạch đẹp, xây dựng nhà vệ sinh, làm chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nhà, không có mùi hôi thối, cấp 30 thùng chứa rác thải sinh hoạt cho các hộ gia đình; vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, không thả rông súc vật, trồng hoa kiểng trước nhà; vận động nhân dân không vứt rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), xác động vật trên đồng, sử dụng phân bón đảm bảo cân đối, sử dụng thuốc BVTV không nằm trong danh sách bị cấm, đồng thời thu gom rác thải nông nghiệp để vào hố chứa rác thải thuốc BVTV cặp theo tuyến đường cộ đã bố trí sẵn…Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 158 triệu đồng, trong đó Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, kinh phí địa phương đối ứng 58 triệu đồng.

Thông qua mô hình đã giúp cho nông dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng NTM ở địa phương.

Chí Cường