Xuất bản thông tin

null Nông dân Tam Nông khẩn trương xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Nông dân Tam Nông khẩn trương xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương xuống giống trên 30.300 ha lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Tính đến ngày 11/12/2020, nông dân trong huyện đã gieo sạ được trên 13.000 ha lúa; đạt hơn 40% kế hoạch đề ra. Tiến độ xuống giống chậm hơn cùng kỳ năm trước gần 1 tháng, do thời tiết khá bất lợi, ảnh hưởng những cơn mưa liên tục trong nhiều ngày qua. Vụ này, đa số nông dân trong huyện đều chọn những loại giống lúa chất lượng cao, kháng sâu, bệnh... để xuống giống như: OM 4900, OM 7347, Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9... và hạn chế gieo sạ loại giống lúa IR 50404. Trà lúa xuống giống sớm tới nay, đã có 270 ha lúa làm đòng, 440 ha lúa đẻ nhánh và 9.333 ha lúa giai đoạn mạ. Lúa đang phát triển tốt.

Dự kiến, đến cuối tháng 12/2020, nông dân huyện Tam Nông sẽ gieo sạ dứt điểm vụ lúa Đông Xuân. Phòng Nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân chủ động diệt chuột, diệt ốc bươu vàng, phòng trừ sâu bệnh hại lúa...

Trần Trọng Trung