Xuất bản thông tin

null Bí thư Huyện ủy đối thoại với nhân dân xã Phú Thọ

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Huyện ủy đối thoại với nhân dân xã Phú Thọ

Ngày 25/11/2020, Ông Huỳnh Thanh Sơn –  Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã có buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Phú Thọ về những vấn đề mà người dân quan tâm.

Qua đối thoại với lãnh đạo huyện, bà con nhân dân xã Phú Thọ kiến nghị  huyện sớm thi công cầu bắt qua bờ bắc kênh Đồng Tiến, đề nghị huyện có giải pháp giải quyết tình trạng người dân lấn chiếm hệ thống đường thoát nước và đường cộ nội đồng, đề nghị huyện quy hoạch vùng chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng những loại cây ăn trái cho phù hợp với địa phương, ngành chức năng có giải pháp quản lý các ao nuôi trồng thủy sản xả nước thải ra môi trường…

Những vấn trên đã được các ngành chuyên môn và  ông Huỳnh Thanh Sơn–  Bí thư Huyện ủy trả lời trực tiếp cho người dân. Riêng các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền lãnh đạo huyện sẽ tổng hợp kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết.

Thành Long