Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân

Ngày 20/11/2020,  Chủ tịch UBND huyện Tam Nông - Trần Thanh Nam phối hợp với lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Nội Chính và Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các ngành chức năng huyện và UBND xã Phú Hiệp đã tổ chức tiếp và đối thoại, giải quyết vướng mắc tại dự án Nhà máy sản xuất gạch Grannite xã Phú Hiệp

Tại đây, ông Phùng Văn Út Ngoan ngụ xã Phú Hiệp đã trình bày khiếu nại và đối chiếu với kết quả xác minh, đo đạc thực tế của các cơ quan chức năng về việc tranh chấp ranh đất của gia đình ông Út Ngoan với Công ty cổ phần bê tông Hà Thanh… Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã công nhận kết quả đo đạc phần đất của anh em ông Phùng Văn Út Ngoan theo hiện trạng là 12.200,70m2 (nhỏ hơn 49,3m2 so với diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Trường hợp các ông không thống nhất thì có quyền khởi kiện ra Tòa án để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Còn việc đốn cây me thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Út Ngoan, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông giao cho Công an huyện xem xét, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật…

                                                     Trần Trọng Trung.