Xuất bản thông tin

null Tiêu hủy ma túy

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiêu hủy ma túy

Ngày 13-11-2020, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Tam Nông đã tiến hành tiêu hủy hơn 1,6 gam ma túy là vật chứng trong các vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”.

 Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy bằng hình thức hòa tan vào nước và đổ vào bồn vệ sinh và tiêu hủy các vật chứng có liên quan. Đồng thời hội đồng cũng đã tiêu hủy các vật chứng trong các vụ “Đánh bạc” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chí Cường