Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân

Ngày 04/11/2020,  Chủ tịch UBND huyện Tam Nông - Trần Thanh Nam cùng lãnh đạo các ban ngành liên quan huyện và Chủ tịch UBND xã Phú Cường đã tổ chức tiếp công dân.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Dể, ngụ xã Phú Cường khiếu nại ông Lê Văn Khen -  công chức địa chính xã Phú  Cường và ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện ngang nhiên đo đạc đất của hộ gia đình bà trái quy định pháp luật trong vụ giải quyết tranh chấp đất đai với bà Nguyễn Thị Cúc (ủy quyền cho con ruột là cô Phụng) tại thửa đất số 653, 654, 655, 656 tờ bản đồ số 9, tọa lạc ở xã Phú Cường.

Sau khi nghe nội dung trình bày khiếu nại của bà Dể, các ngành chức năng huyện giải thích việc đo đạc đất của 2 cán bộ Khen và Cường là: đối với ông Cường tham gia đo đạc đất với tư cách là người nhà của bà Cúc chứ không phải được cơ quan Nhà nước phân công làm nhiệm vụ trên và việc đo đạc đất ấy không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Dể; còn ông Khen thực hiện đo đạc đúng quy định đã được phân công của thường trực UBND xã Phú Cường... Qua đó, ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nội dung phản ánh của bà Dể và sẽ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét nếu thực sự có sai sót trong khi làm nhiệm vụ thì sẽ chấn chỉnh kịp thời...

Bà Nguyễn Thị Dể đã thống nhất theo cách giải quyết thấu lý, hợp tình của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông

                                                     Trần Trọng Trung.