Xuất bản thông tin

null Tổ chức hội thảo mô hình sinh kế mù lũ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức hội thảo mô hình sinh kế mù lũ

Ngày 29/10/2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Nông đã tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình sinh kế mùa lũ bằng hình thức canh tác lúa, nuôi con vịt và dẫn dụ cá tự nhiên vào ruộng nuôi tại xã Phú Thọ.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Trung ương, ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp, cán bộ và nông dân các huyện Tam Nông, Thanh Bình, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự tham dự.

Theo báo cáo, vụ Đông Xuân, thu nhập bình quân từ lúa và nuôi 3.000 con vịt được 50,5 triệu đồng/ha; vụ Hè Thu thu nhập bình quân từ lúa kết hợp thả nuôi 5.000 con cá lóc giống lên mương ruộng lúa và nuôi 3.000 con vịt được 24,6 triệu đồng/ha và mùa nước nổi củng cố lại hệ thống ao, mương và đê, thiết kế thêm hệ thống 02 ao trữ cá cập bờ xáng, lên đê bao lửng quanh toàn bộ diện tích mô hình 3 ha, chuẩn bị lưới và cừ tràm cho việc nhữ cá mùa lũ. Đồng thời, thà nuôi 3.000 con vịt đẻ và nuôi trồng thêm bông điên điển quanh đê bao lửng của mô hình nên có thu nhập gần 6 triệu đồng/ha. Tính chung, hiệu quả qua 10 tháng thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ thuộc Dự án WB 9, người dân thu lợi nhuận trên 80,7 triệu đồng/ha.

Sau khi tham quan thực tế mô hình sinh kế mùa lủ của ông Nguyễn Văn Vương ở ấp Phú Thọ C, các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả kinh tế và xã hội của mô hình này. Theo đó, mô hình đã phát huy được tiềm năng tài nguyên đất, nước trên cùng diện tích của nông hộ; tạo ra chuỗi giá trị thức ăn tuần hoàn khép kín và tận dụng phụ phẩm của từng đối tượng lúa, vịt, cá, môi trường đất, nước trên đồng ruộng; tiết kiệm chi phí đầu vào, tăng cao tối đa lợi nhuận trên cùng đơn vị diện tích và nâng cao năng lực lao động. Nếu chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm thì lợi nhuận bình quân từ 25 - 30 triệu đồng/ ha/năm còn áp dụng mô hình sinh kế thì lợi nhuận tăng lên trên 80,7 triệu đồng/ha/năm, cao hơn gấp 2,7 - 3,2 lần so sản xuất lúa đơn thuần.

Nhiều đại biểu kiến nghị tiếp tục giới thiệu, liên kết tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm của mô hình; hoàn chỉnh mô hình phù hợp với khả năng và tình hình thực tế hộ tham gia mô hình…

Trần Trọng Trung.