Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác đội và phong trào thiếu nhi 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai công tác đội và phong trào thiếu nhi 2021

Ngày 14/10/2020, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện và Huyện Đoàn Tam Nông đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

Chủ đề năm học là “Thiếu nhi Tam Nông tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn. Theo đó, có 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác cùng 14 chỉ tiêu chủ yếu và 4 giải pháp thiết thực... Nổi bật là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thiếu nhi Tam Nông thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, công tác xây dựng Đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai Luật trẻ em...

Dịp này, đã có nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Giấy khen kèm hiện vật của Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và Huyện Đoàn Tam Nông.

Trần Trọng Trung