Xuất bản thông tin

null Ban Văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp giám sát tại huyện Tam Nông

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp giám sát tại huyện Tam Nông

Ngày 12/10/2020, đoàn giám sát Ban Văn hóa xã hội-Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh  làm trưởng đoàn đã đến huyện Tam Nông tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và than gia chương trình du học vừa học vừa làm tại Đài Loan.

Đoàn giám sát đã đến thực tế một số hộ dân ở xã Phú Đức có con em làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của gia đình và tình hình làm việc, mức thu nhập, đời sống sinh hoạt của con em đang lao động, học tập ở nước ngoài... Sau đó, đoàn đã làm việc với UBND huyện. Theo báo cáo, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện đã đưa 268 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 239% kế hoạch tỉnh giao. Trong giai đoạn 2016 2020, huyện đã xuất ngân sách trên 1 tỷ 166 triệu đồng tạm ứng chi phí học định hướng ban đầu đối với lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã cho 133 hộ vay 8 tỷ 749 triệu đồng. Đến nay, đã có 7 hộ trả nợ vay là 1 tỷ 349 triệu đồng. Còn 126 hộ đang vay 7 tỷ 400 triệu đồng... Thống kê từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có 883 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hầu hết lao động khi hết hạn hợp đồng về nước đều có tích lũy tự mở cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi... có nguồn thu nhập khá ổn định. Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện 2 Nghị quyết 237 và 281 của HĐND tỉnh, mở rộng chính sách hỗ trợ cho lao động trúng tuyển vòng sơ tuyển đối với các thị trường Đài Loan, Ba Lan, Hàn Quốc... Có chính sách hỗ trợ rủi ro cho lao động ở nước ngoài khi Công ty ngừng sản xuất, ảnh hưởng dịch bệnh... phải về nước trước hạn.

Ông Nguyễn Hữu Đức đã đánh giá cao kết quả thực hiện quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của huyện Tam Nông trong thời gian qua, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện. Đồng thời, yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho nhân dân nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của Tỉnh, Huyện về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhất là chính sách tín dụng của tỉnh. Thông tin đầy đủ, kịp thời về quyền lợi và trách nhiệm, điều kiện tuyển chọn, làm việc, sinh hoạt, thu nhập của lao động, những lao động bị rủi ro trở về nước trước hạn hợp đồng và những lao động vi phạm phong tục tập quán và pháp luật nước sở tại nhằm giúp lao động và thân nhân lao động hiểu biết để an tâm đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Trần Trọng Trung.