Xuất bản thông tin

null Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khảo sát phát triển đô thị xã An Long

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khảo sát phát triển đô thị xã An Long

Ngày 30/9/2020, ông Trương Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tam Nông làm trưởng đoàn khảo sát của thường trực HĐND huyện đã đến xã An Long khảo sát chương trình phát triển đô thị từ năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị trung tâm xã An Long theo tiêu chí đô thị loại V đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, đến nay xã   đã thực hiện đạt được 82,98 điểm của 5 tiêu chí quy định, đủ điều kiện đề nghị công nhận đô thị loại V...  Lãnh đạo UBND xã đề nghị Tỉnh sớm thực hiện hoàn chỉnh Quốc lộ 30 qua địa bàn xã; Tỉnh và Huyện tập trung đầu tư chỉnh trang hoàn thiện khu Phi Trường; Huyện sớm triển khai xây dựng chợ mới An Long và sớm đấu thầu khai thác khu vui chơi tại cụm dân cư sinh lợi ấp An Phú...

Ông Trương Văn Sơn ghi nhận kiến nghị của địa phương; yêu cầu lãnh đạo xã An Long triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, dự án ưu tiên cho đô thị đến năm 2025 và năm 2030. Trước mắt, di dời chợ An Long đúng theo định hướng quy hoạch chung xã An Long đã được phê duyệt; đầu tư xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã, hoàn thiện hệ thống nội đồng; quy hoạch mới sân bóng đá đạt chuẩn 11 người; chỉnh trang khu vực Phi Trường An Long và mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông...

Trần Trọng Trung