Xuất bản thông tin

null Giám sát triển khai quản lý quỹ phòng chống thiên tai

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Giám sát triển khai quản lý quỹ phòng chống thiên tai

Ngày 21/9/2020, đoàn giám sát của Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, do ông Phạm Văn Đặng,Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác triển khai thực hiện quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tại các xã Phú Thành A, Phú Ninh, Phú Cường và thị trấn Tràm Chim.

Theo báo cáo, từ năm 2018 đến tháng 8/2020, các xã Phú Ninh thu được trên 37 triệu đồng, đạt 19%; xã Phú Cường thu được trên 58 triệu đồng, đạt 100%; thị trấn Tràm Chim thu được trên 68 triệu đồng và xã Phú Thành A trong 2 năm (2018, 2019) chỉ thu được hơn 4,8 triệu đồng... 8 tháng qua, xã Phú Thành A chưa thu được phí phòng chống thiên tai. Nguyên nhân chủ yếu là đa số các hộ dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, không có ở địa phương, một số hộ đến vận động, không chịu tham gia do từ trước đến nay địa phương không xảy ra thiên tai, ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19... Các xã thị trấn đề nghị các ngành chức năng huyện có biện pháp chế tài đối với những hộ không chấp hành đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai...

Ông Phạm Văn Đặng đánh giá cao những xã thực hiện tốt công tác này và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của địa phương. Ông Đặng yêu cầu các địa phương khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Quỹ và tăng cường chỉ đạo công tác thu Quỹ phòng chống thiên tai đạt kế hoạch đề ra

Trần Trọng Trung.