Xuất bản thông tin

null Tập huấn kiến thức pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn kiến thức pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

Ngày 17-09-2020, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tam Nông tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong huyện thuộc lĩnh vực ngành Công thương quản lý.

Tại đây, các cơ sở đã được báo cáo viên Sở Công thương tỉnh giới thiệu các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm do ngành Công thương quản lý, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, giấy phép do ngành Công thương cấp hoặc tiếp nhận; quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu…Đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2020.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho các cơ sở sản xuất tiếp cận và thông hiểu các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân.

                                                                                  Chí Cường