Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân

Ngày 17-09-2020, Ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã có buổi tiếp ông Nguyễn Văn Đê – ngụ xã Phú Hiệp yêu cầu UBND huyện cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất diện tích 11.880 m2 theo nội dung quyết định số 73 ngày 13/12/2004 của UBND huyện về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Đê với UBND xã Phú Hiệp.

Năm 2004 ông Đê có đơn đòi lại đất diện tích 11.880 m2 và được UBND huyện Tam Nông giải quyết bằng quyết định số 73 ngày 13/12/2004 với nội dung “Chấp thuận đơn khiếu nại đòi lại đất của ông Nguyễn Văn Đê, Giữ nguyên diện tích 11.880 m2 đất cho Ông Nguyễn Văn Đê tiếp tục quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật”. Năm 2008, UBND xã Phú Hiệp có mời ông Đê đến xã để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên ông Phùng Văn Cư – ngụ xã An Long tranh chấp và cho rằng đây là phần đất của Ông. Ông Cư đã khiếu nại đến UBND huyện, tỉnh và đều bị bác đơn.

Qua buổi tiếp xúc, ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện đề nghị ông Đê lập thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã Phú Hiệp, đồng thời cắm mốc khu đất để phục vụ đo đạc; Giao UBND xã Phú Hiệp hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và thông báo cho văn phòng đăng ký đất đai huyện tổ chức đo đạc với thửa đất của ông Đê, trong quá trình đo đạc, cắm mốc nếu có hành vi chống đối, ngăn cản thì cử lực lượng Công an xã bảo vệ.

                                                                                   Chí Cường