Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2020

Ngày 10 và 11/9/2020, UBND huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 cho 80 học viên là lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ cơ quan, đơn vị cấp huyện và công chức văn phòng-thống kê các xã - thị trấn trong huyện.

Các học viên đã được đại diện Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp giới thiệu tổng quan về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư – lưu trữ của cấp trên và hướng dẫn lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ văn thư lưu trữ và hướng dẫn lập hồ sơ trên môi trường mạng iDesk. Đồng thời, thực hành chỉnh lý sơ bộ tài liệu và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉnh lý...

Mục đích tập huấn để trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật các kiến thức mới về công tác văn thư, lưu trữ, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác này thực hiện tốt công tác lập hồ sơ công việc, sắp xếp, bố trí hồ sơ đúng quy định… góp phần xử lý tình trạng tài liệu tồn đọng tại cơ quan, đơn vị và giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng phát sinh hằng năm.

Trần Trọng Trung