Xuất bản thông tin

null Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với BTV huyện ủy Tam Nông

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với BTV huyện ủy Tam Nông

Ngày 25-08-2020, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã có buổi nói chuyện với Ban thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Tam Nông sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đây, Sau khi nghe BTVHU Tam Nông báo cáo kết quả Đại hội, cũng như chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Bí thư đề nghị BTVHU cùng nhau đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra, đồng thời Bí thư đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của trung tâm kỹ thuật nông nghiệp ở Hàn Quốc để Tam Nông có thể nghiên cứu ứng dụng vào thực tế ở địa phương. Bí thư còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên kết, hợp tác trong sản xuất, đưa người trẻ tham gia vào hội quán, hợp tác xã để nâng cao hiệu quả hoạt động, huyện cần tăng cường đối thoại với nông dân, tiếp tục vận động nông dân sản xuất giảm giá thành, nâng cao giá trị nông sản. Bí thư mong muốn BTVHU trước hết phải mở lòng với nhau, cùng có tư duy mở để kết nối các nguồn lực xã hội đưa huyện Tam Nông luôn phát triển.

Chí Cường