Xuất bản thông tin

null Công bố quyết định thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà máy gạch men Hà Thanh năm 2020.

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố quyết định thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà máy gạch men Hà Thanh năm 2020.

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà máy gạch men Hà Thanh tại xã Phú Hiệp.

 

Tham dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Chí Khanh - Bí thư Huyện đoàn và ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc nhà máy gạch men Hà Thanh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà máy gạch men Hà Thanh được thành lập theo Quyết định số 110-QĐ/ĐTN, ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện đoàn là tổ chức Đoàn tương đương cấp xã, thị trấn trực thuộc Huyện đoàn.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà máy gạch men Hà Thanh lâm thời gồm 09 đồng chí, giới thiệu đồng chí Trần Khánh Vân, giữ chức vụ Bí thư Đoàn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Khánh Vân thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt để đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Chí Khanh - Bí thư Huyện đoàn đề nghị thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà máy gạch men Hà Thanh cần khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn tổ chức Đoàn, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đoàn Thanh niên theo đúng quy định; đồng thời cần tập trung quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; Tổ chức các hoạt động tạo môi trường, điều kiện để tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Nhà máy.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện cũng đã cho ra mắt Câu Lạc bộ bóng đá nhà máy gạch men Hà Thanh và giao lưu bóng đá với Câu Lạc bộ bóng đá của Ban Chấp hành Huyện đoàn.

 HĐ Tam Nông