Xuất bản thông tin

null Triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Trong 2 ngày 30 và 31/07/2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân tại 12 xã – thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi triển khai, bà con nông dân đã được triển khai các chính sách của Chính Phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về việc hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong đó, nổi bật như các chính sách hỗ trợ tích tựu rộng đất đối với cây lúa và cây ăn trái, hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô lớn, hỗ trợ mua máy móc phục vụ nông nghiệp, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chính sách hỗ trợ thực hiện VietGap… Tại buổi triển khai bà con nông dân cũng đã trao đổi với ngành chuyên môn huyện về đối tượng, quy trình, mức hỗ trợ, thời gian và cách thức hỗ trợ…các thắc mắc của bà con nông dân được ngành chuyên môn giải đáp thoả đáng.

Qua buổi triển khai, nhằm giúp cho bà con nông dân nắm rõ được các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp từ đó đăng ký để được hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện sản xuất, đồng thời thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

Thành Long